Keeshondens stolte historie

Keeshond proud historyKeeshondens historie går langt tilbake i tid, og enkelte hevder at dette er den eldste hunderasen fra Mellom-Europa. Navnet Kees stammer imidlertid visstnok fra borgerkrigen i Nederland på 1780-tallet. Cornelius de Gyselaar, som ledet den tapende siden i krigen, ble av sine fiender foraktelig kalt for Kees. Hans nederlag i krigen førte med seg en viss nedgang også i keeshondens popularitet, som ikke lenger ble akseptert av landets elite. Nå ble den i enda større grad enn før en hund for bønder og fattige båtfolk.

På 1900-tallet skulle imidlertid rasen få sin renessanse. Det skjedde delvis fordi engelske oppdrettere fattet interesse for keeshond. En rekke hunder ble importert dit fra Nederland og Tyskland i løpet av mellomkrigstiden, og disse ble systematisk brukt til avl. Engelskmennene brukte lenge betegnelsen Dutch Barge Dog, eller nederlandsk lekterhund, men etter hvert tok de også i bruk det mer tradisjonelle navnet keeshond. Fra ca. 1930 gikk mange av disse hundene over Atlanteren og endte opp i amerikansk eie, der de snart ble riktig så populære. I dag er det faktisk i USA at man finner overlegent flest keeshonder.

Det var først etter andre verdenskrig at rasen kom til Skandinavia, og da først til Sverige hvor A. Lindholm og C. Slettegs grunnla den første keeshond-kennel en gang på 1950-tallet. I 1965 kom en kennelklubb, en organisasjon for eiere og oppdrettere av keeshonder i Sverige. En slik klubb kom dessverre ikke før i 1990 i Norge, og den dag i dag er antallet keeshonder i Norge godt under halvparten av det svenskene kan vise til. Det er imidlertid fint å tenke på at til og med kongehuset i Norge har hatt en keeshond, det var kong Olav som fikk en keeshond i bursdagsgave av barna sine da han i 1968 fylte 70 år. Den hunden het Charme.